Skip to main content

Over Baas in Zorg

Missie

Wij zijn Baas in Zorg. Wij geloven dat ieder mens uniek is en dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Met alles wat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en/of andere beperking die binnen de reguliere hulpverlening buiten de boot vallen. Wij bieden mensen met complexe problematiek hulp bij wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën, gezondheid, etc.

Visie

Wij bieden ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben door aan te sluiten bij hun eigen hulpvraag en door doelen te stellen om aan te werken. In stappen ondersteunen wij hun ontwikkeling naar zo goed mogelijk meedoen. Zo lang en intensief als noodzakelijk, zo kort als mogelijk en altijd maatschappelijk verantwoord.

Baas in Zorg heeft de zaken op orde: onze organisatie is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dat betekent dat alle aspecten van zorgverlening en bedrijfsvoering worden onderzocht door een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. In 2023 heeft TÜVnord dit onderzoek bij ons uitgevoerd.

Cliënttevredenheid

Baas in Zorg legt zijn cliënten jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek voor. Daarin worden onder andere vragen gesteld over communicatie, begeleiding, inspraak en de wensen van de cliënten. Zo was in 2022 bijvoorbeeld de wens om wat vaker ongezond te eten: die wens heeft Baas in Zorg gehonoreerd. Met mate natuurlijk, want wij doen er alles aan om onze cliënten zich positief te laten ontwikkelen. In 2022 kreeg Baas in Zorg het rapportcijfer 7,3 van de cliënten.

Als een cliënt zich ook na een wenperiode niet thuisvoelt op een van de locaties van Baas in Zorg, zoeken wij samen met de cliënt en de verwijzer naar een andere oplossing.